Szent Erzsébet ünnepe

2014. november 19-én, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén este 18 órakor ünnepi szentmisét mutatott be Sándor Gábor ménfői plébános a Győr-ménfői Nagyboldogasszony templomban, a liturgikus szolgálatban Gyurácz-Németh Ferenc diakónus segített, a szentmise szónoka Polgári László görög katolikus parochus. A szentmise elején Gábor atya megszentelte az Erzsébet napi kenyereket, amit a hívek mise végén hazavihetek. Az alábbiakban gondolatokat közlünk a szentbeszédből. A nagy ünnepekre előkészületi idővel készülünk. Ezeket az időket segítik a szentek ünnepei. Szent Erzsébet életével készít minket adventre.

Élete három részre osztható:

-gyerekkor; melyet az engedelmesség, az irányítás elfogadása

– házassága; melyet a hűség és a szeretete viszonzása vezérelt

– özvegység; az imádság, böjt, jó cselekedet ideje

Erzsébetet 4 éves korában eljegyezték, kiköltözött Németországba. Anyósa nevelte, aki mélyen hívő, vallásos asszony. Ekkor alakultak ki az alapszabályok életében, amit később a házasságában használt. Minden este Krisztus tükrébe nézünk, Isten mércéjével mérve jó vagy rossz volt a napom, hány perc volt Istené, hány perc az ördögé. Imádság, emberszeretet, istenszeretet- ez a gyerekkor alapja, erre épül a gazdag felnőttkor. Vizsgáljuk meg szokásainkat: ha üresek, töltsük meg jóval, ha rosszak, helyettesítsük jóval. Saját képére teremtett az Isten, mindenkiben ott van a jó. Minden böjti szent idő alkalom a lelkünk letisztítására. Óriási hűséggel élt férjével. A házastárs ajándék, megköszönjük Istennek. Nem könnyű hűségesnek lenni, régen sem volt könnyű, a mai időkben sem. Csak nagyon tudatosan lehet megmaradni a hűségben. Fontos közösséghez tartozni, olyan közösséghez, ami segít megmaradni a jóban. A templomi közösség is ilyen; ami akkor jó, ha nemcsak szeretetközösség, hanem emberi közösség is. Erzsébet özvegyként igyekezett fokozottabban odafigyelni Istenre. Az alázat iskoláját járta; a rokonok kitúrták Wartburg várából. Sokszor viselte olyanok megaláztatását is, akiket ő maga is segített, máskor maga kereste az alázatot. Mindenhol Isten dicséretét próbálta megtalálni. Sokat imádkozott. A napunk akkor kezdődik jól, ha Istennek kezdődik, ezt éljük adventben a hajnali rorátékon is. Úgy kell imádkozni, hogy Isten mosolya ránk világítson imáinkban. Az imádkozó emberek tartják egyensúlyban a világot. Erzsébet sokat böjtölt. A böjt nem öncélú, alkalom arra, hogy az akaratot edzetté tegye mindenre, ami erényes, helyes, jó. Magunknak kell a mércét magasra tenni. Figyelmes szeme és szíve volt mások szükségeire. Addig nem nyugodott, míg nem segített rajtuk. Bármerre járt, körülötte jobb lett a világ.

Adventben több legyen a mosoly, jobb legyen a világ ott, ahol vagyunk. Adja Isten, hogy erőt nyerjünk karácsony fényéből, a gyermek Jézus mosolyából.