Rózsafüzér Társulat

 

„Amíg szívem dobog, Szűz Mária, nem szűnik szeretni Téged soha.”
Zalka Ottóné

„A Rózsafüzér Társulat a testvértestület az egész Egyházban. Alapítójának Szent Domonkost tartják, aki 1211-ben Toulouse-ban szervezte meg az első Rózsafüzér Társulatot. Célja tagjainak a rózsafüzér imádkozásával való megszentelése. A tagok a keresztény testvériség jegyében egyformán részesednek. A tagok vállalják, hogy hetente egyszer elimádkozzák a 15 tizedes rózsafüzért.”A Katolikus Lexikon kicsit száraz meghatározása önmagában is jól mutatja a Rózsafüzér Társulat jelentőségét, de számunkra Ménfőn sokkal többet jelent az a tény, hogy évek óta működik ez a közösség.

Varga József templomépítő atya mindig arra kérte a híveit, hogy az Isten házának építésében való segítés mellett imádkozzák a rózsafüzért, a Szűzanya biztos segít bennünket. Így lett templomunk védőszentje Nagyboldogasszony. Az imák meghallgatásra találtak és felépült a ménfői templom. A munkálatok Farkas Antal atya vezetésével folytatódtak, aki a litániákhoz kapcsolta a rózsafüzér imádkozását. Szabó Béla plébános úr idejében Kovács Erzsébet kántorunk segítségével megalakult a rózsafüzért imádkozó csoport. A rózsafüzérrel egybekötött litániákat vasárnap délután tartották, utána cserélték a titkokat. A csoport ugyan az idő múlásával feloszlott, de lélekben megmaradt. Azonban Kántor Antal, Nagy József és Balázs Tamás atya ideje alatt sem merült feledésbe a rózsafüzér.
Majd Bognár István atya Ménfőn töltött évei alatt, 2007 májusában létrejött egy 25 fős csoport. A hagyomány felelevenítésének ötlete Józsa Ernőné Gizus néni nevéhez fűződik, aki még tagja volt az egyházközségünkben már előzőleg említett közösen imádkozó csoportnak. A csoportot öt bokorra osztották, 5-5 fővel. Minden bokor egy rózsafüzért (Örvendetes/ Fájdalmas/ Világosság/ Dicsőséges/ Oltáriszentséget dicsőítő) mondott el minden nap, egy hónapig. A mai napig is minden hónap első szerdáján jönnek össze közös imádkozásra- titokcserére.

A csoport összeszervezését 2012-től Nagy Györgyné Erzsi néni, illetve Zalka Ottóné Ilonka néni végzi. Ma 20 fő imádkozik együtt, hiszen sajnos többen is elköltöztek a mennyei hazába. A közösség szeretettel várja idősek, felnőttek és fiatalok csatlakozását. Plébániánkon megvásárolható Zalka Ottóné által írt Emlékeztető a Rózsafüzér Társulat 10. évfordulójára című magánkiadás, ami részletes tájékoztatást ad a Társulatról.