Plébániai Tanácsadó Testület

A Plébániai Tanácsadó Testület feladata, hogy összefogja a plébánia pasztorális és gazdasági részfeladatait. Jellegénél fogva a testület tanácsadó testület, tehát a plébános munkáját segíti, támogatja. A plébánia képviseletére kizárólag a plébános jogosult.

Tagok

Baracskai Edina
Gombásné Böröcki Ilona
Horváth Péter
Kulcsár József
Kulcsár László
Prohászka Ottó
Rábai György
Reizer Imre
Sulyok Attila
Sütheő László
Szalainé Csapó Rita
Szűcs Kálmán
Török Zoltán
Világi Tiborné