Plébánia

,,Mi örökké ménfőiek maradunk"

Ménfőcsanak egészen 1934-ig három teljesen különálló község volt, hiszen ebben az évben Csanakfalu, Csanakhegy és Ménfő összevonásával jött létre. 1970-től mint városrész szerepel a térképen, hiszen Győr városához csatolták. Egy 1311-ben keletkezett szőlőültetést engedélyező okirat bizonyítja, hogy Ménfőn már hétszáz évvel ezelőtt is volt katolikus egyházközség. Régebben Ménfő a csanaki egyházközséghez, illetve a Pannonhalmi Egyházmegyéhez tartozott, azonban 1851-ben a győri püspök és a pannonhalmi főapát megegyezése alapján a gyirmóti egyházközség filiájává vált, ettől kezdve a Bezerédj-kastély parkjában lévő ménfői Mária Magdolna-kápolnába Gyirmótról jött pap szentmisét bemutatni. A ménfői templom felépülését követően az egyházközség önálló lelkészséggé formálódott, ma hivatalosan Győr-Ménfői Római Katolikus Plébánia néven van jelen. Ebből is látszik, hogy még közel száz év után is jelen van a helyiek tudatában, hogy Ménfő egykor különálló község volt.

Sándor Gábor

plébános

Az egyházmegyék területi egységei a plébániák. Az egyházmegye püspöke inden plébánia lelkipásztori ellátására kijelöl egy papot, őt nevezzük az adott egyházközség plébánosának. Sándor Gábor atya Budapesten született, 1996. június 13-án szentelték pappá. 1998-ig Kapuváron volt segédlelkész, majd 2002-ig Sopron-Kertváros plébánosa volt. 2002-től 2016-ig a Győri Hittudományi Főiskolán teológiai tanár volt. Ménfő plébánosa lett 2009-ben, azonban ettől az évtől kezdve egészen napjainkig Nagyszentpálon is ő mutatja be a szentmisét. 2009-től 2013-ig Győrszemerét is ellátta. Ma  szintén nem csak Ménfő lelkipásztori szolgálatát végzi, hiszen egyészen 2013 óta a tényői, a sokorópátkai, illetve 2017 óta a koroncói egyházközség ellátására is megbízást kapott.

Korábbi plébánosaink

 

Bognár István

2006-2019.

 

Balázs Tamás

2000-2006.

 

Nagy József

1994-2000.

 

Kántor Antal

1988-1994.

 

Szabó Béla

1977-1987.

 

Farkas Antal

1973-1976

 

Varga József

1948-1973

 

Plébániai Tanácsadó Testület

A Plébániai Tanácsadó Testület feladata, hogy összefogja a plébánia pasztorális és gazdasági részfeladatait. Jellegénél fogva a testület tanácsadó testület, tehát a plébános munkáját segíti, támogatja.


Baracskai Edina
Gombásné Böröcki Ilona
Horváth Péter
Kulcsár József
Kulcsár László
Prohászka Ottó
Rábai György
Reizer Imre
Sulyok Attila
Sütheő László
Szalainé Csapó Rita
Szűcs Kálmán
Török Zoltán
Világi Tiborné

Magyar Katolikus Egyház

Az Egyház élén Szent Péter utódja, a római pápa áll. Jézus ezt mondta Péter apostolnak: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

 

,,Az Egyház olyan közösség, amely öt kontinens több százmillió katolikusát fogja össze. Az apostolok utódai, a püspökök egy-egy területen fogják össze és vezetik a híveket. Ezt az egységet nevezzük egyházmegyének. Az egyházmegyéhez tartoznak a területén szolgáló papok, ott élő hívek, ott álló plébániák, katolikus iskolák, idősek otthonai stb. Az egyház legkisebb egysége, amellyel a leggyakrabban találkozunk, a plébánia. Ez is területi egység, amelynek középpontja a templom, lelkipásztora pedig a plébános.”  Ha többet szeretnél tudni az Egyházról és tanításáról, akkor látogass el a Magyar Katolikus Egyház honlapjára.

 

Hitoktatás

Az egykori Ménfői Katolikus Elemi Népiskola épületét a ménfői egyházközség 1870-ben vásárolta. Ezt az épületet azonban később lebontották, a helyére tágasabbat építettek, így 1943-ban már három tanteremben zajlott az oktatás. Itt tanult Galgóczi Erzsébet írónő, illetve Sulyok Attila költő is. A ménfői katolikus iskola épületét 1948-ban államosították, azonban az épület ma újra egyházközségünk tulajdona, közösségi alkalmaink otthona, így MénKöHáznak (Ménfői Közösségi Ház, 9012 Győr-Ménfőcsanak, Fekete István utca 8.) nevezzük.


Napjainkban a hittanórák be vannak építve a gyermekek órarendjébe, a ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskolában kerülnek megtartásra. A hitoktatással, illetve a szentségekre való felkészítéssel kapcsolatos kérdésekkel keressék bizalommal hitoktatónkat.

Márton Laura
laura@nagyboldogasszony.hu