Misenapló igazolása

Kedves Szülők és Hittanosok!

A ménfői Nagyboldogasszony-templomban a szentmise naplók aláírása, pecsételése a következő rend szerint történik:

-Kérjük a gyermekeket, hogy várják meg a szentmise záró énekének végét. Csak utána induljanak a szentmisén való részvétel igazolásáért!

-Nem a sekrestyében történik a pecsételés, aláírás, hanem az első padsornál!

-A részvételt kizárólag közvetlenül az adott szentmise végén tudjuk igazolni. Utólag erre nincs lehetőség!

-Ha valaki egy hétvégén két szentmisén vesz részt, az nem jogosít fel senkit arra, hogy igazolást kapjon egy olyan hétvége vagy ünnep szentmiséjéről, melyen nem vett részt.  A hétköznapi szentmiséken való részvétellel szintén nem váltható ki a hétvégi, ünnepi szentmiséken való részvétel!

-A szentmisenapló aláírása, pecsételése kizárólag  a szentmisén való részvételért jár. Ennek következtében áhítaton, keresztúton, gyertyagyújtáson, imaórán, egyéb templomi, plébániai, egyházközségi alkalmon való részvételért nem adunk igazolást!

-A szentmisén való részvételt igazolhatja a plébános, szentmisét tartó pap, hitoktató. Plébániánkon erre a feladatra a főministránsok is megbízást kaptak.

-A szombati előesti szentmisén való részvétel felér a vasárnapi szentmisén való részvétellel!

 

Kérdés esetén keressenek minket bizalommal!

Ménfői Nagyboldogasszony Plébánia