Győr-Ménfői Római Katolikus Plébánia

Győr-Ménfői Római Katolikus Templom

Hirdetés – 2024. február 25.

 1. Szentmisék sorrendje: Csütörtökön, pénteken este 6 órakor mise. Szombaton este 6 órakor, vasárnap délelőtt fél 9-kor Nagyböjt 3.vasárnapjának szentmiséje. Csütörtökön 5-6 óráig szentségimádás, alatta gyónási lehetőség.
 2. Pénteken este fél 6-kor premontrei atya vezetésével imádkozzuk a keresztutat, jöjjünk el minél többen!
 3. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata március 8-9 péntek, szombat este lesz. A lelkigyakorlatot főtisztelendő Varga Balázs kerületi esperes atya vezeti. Pénteken délután 17-17.30, szombaton 16.30-18.00 gyóntat.
 4. Március 3-10-ig tartós élelmiszergyűjtés lesz katolikus templomainkban. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába; ha hívjuk a 1356-os számot, hívásonként 500 Ft-tal segítünk. Kérjük, aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász szolgálatát, vagyis a Karitászt Támogató Alapítványt.
 5. Ezen a hétvégén a kitett perselybe a Katolikus iskolák javára gyűjtünk. Adományaikat hálásan köszönjük.
 6. A nagyböjti időben szívesen elmegyek azon idős, beteg testvéreinkhez, akik mozgásukban korlátozva vannak, de szeretnék elvégezni húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat. Szándékukat telefonon jelezhetik.
 7. A győri Triangulum galériában március 17-ig tekinthető meg Gyurácz-Németh Teréz akvarelljeit és ikonjait bemutató Ahol Isten jelen van című önálló kiállítása.

Az egyházi hozzájárulás összege a Győri Egyházmegye Tanácsosainak Testülete javaslata alapján 2024-től változik: nyugdíjasok számára évi 4.000 Ft, keresők számára évi 6.000 Ft.

Nagyböjti kitekintő

Szentségimádás gyónási lehetőséggel: minden csütörtökön 17.00-18.00

Keresztút imádkozása minden pénteken este 17.30-kor

 • február 16-án István atya vezetésével
 • február 23-án a Plébániai Tanácsadó Testület vezetésével
 • március 1-én premontrei atya vezetésével
 • március 8-án Varga Balázs atya vezetésével
 • március 15-én a Rózsafüzér Társulat vezetésével
 • március 22-én a bérmálásra készülők vezetésével
 • március 29-én István atya vezetésével

Március 6-án, szerdán este 17 órakor a Rózsafüzér Társulat jön össze titokcserére és imádkozásra. Következő alkalom április 10-én, este 18.00 órakor.

Könnyező Szűzanya ünnepe a győri székesegyházban: Március 16-án, szombaton papok és szüleik zarándoklata. Délelőtt 11 órakor közös ünnepi szentmise. A hívek búcsújának ünnepélyes megnyitása március 16-án, szombaton 18 órai ünnepi mise keretében lesz, majd az éjszakát hagyományosan imádsággal, virrasztással tölthetik a zarándokok a Könnyező Szűzanya kegyképénél. Március 17-én, vasárnap reggel 6 órakor szentmisét mondunk a könnyezés órájában. A püspöki szentmise 10 órakor kezdődik.

Nagyheti miserend:

 • Március 24-én, virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapján délelőtt 08.30-kor ünnepi szentmise.
 • Március 28-án, nagycsütörtökön délelőtt 10.00 órakor olajszentelési mise a Győri Székesegyházban
 • Este 18.00 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, majd virrasztás.
 • Március 29-én, nagypénteken este 17.30-kor keresztutat imádkozunk. Szigorú böjti nap! Az Úr szenvedésének ünneplése este 18 órakor kezdődik.
 • Március 30-án, nagyszombaton a templom egész nap nyitva. A Szentsír őrzésére feliratkozhatnak a kisasztalra kitett papírra. A nagyszombati vigília mise este 18 órakor kezdődik, ezt követi a feltámadási körmenet.
 • Ételszentelés nagyszombaton és húsvétvasárnap a szentmisék végén.
 • Március 31-én, húsvétvasárnap délelőtt 08.30-kor Urunk feltámadásának ünnepi szentmiséje.
 • Április 1-én, húsvéthétfőn délelőtt 08.30-kor szentmise.

Gitáros szentmisék

2024. január 27. szombat 18:00
2024. február 24. szombat 18:00
2024. március 23. szombat 18:00
2024. április 27. szombat 19:00
2024. május 25. szombat 19:00

Hogyan támogathatja a ménfői plébánia felújítását?

 • Lelki segítségül az imádságos háttér a legfontosabb támogatás. A napi imádságok (pl. Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Rózsafüzér, stb.) és a személyes fohászok rengeteget jelentenek számunkra.
 • Miseszándékokat kérhet az idei évre. Novembertől pedig már a 2024-es esztendőre is lehet feliratni szándékokat.
 • Készpénzes támogatásra a templomban elhelyezett gyűjtődoboz által van lehetőség.
 • Az egyházközségi hozzájárulás rendezésére személyesen a plébánián, az egyházi adószedőnél, illetve bankszámlára utalással van lehetőség. A banki utalásnál a közleményben kérjük feltüntetni a következőket:
  -befizető nevét
  -befizető lakcímét
  -rendezni kívánt évszámot/évszámokat
  -utalás szándékát: egyházközségi hozzájárulás
 • Konkrétan a plébánia felújítására szánt banki utalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: adomány a plébánia felújítására.

Kedvezményezett neve: Győr-Ménfői Római Katolikus Plébánia
Bankszámlaszám: 59200037-15300227
Számlavezető bank: MBH Bank Nyrt.

 

 
 

Kapcsolat

Győr-Ménfői Római Katolikus Plébánia
plébános: Bognár István
cím: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Fekete István utca 16.
e-mail: plebania@nagyboldogasszony.hu
telefon (iroda nyitva tartása alatt): +36 96 449 239
mobiltelefon (sürgős esetben és beteghez híváskor): +36 30 511 6624

Illetékes egyházi közigazgatási területi egységek:
– püspökség: Győri Egyházmegye
– esperesség: Győr Környéki Esperesi Kerület

Plébániai iroda nyitva tartása

A hivatalos ügyek (keresztelési igazolás kiadása, keresztelés és házasságkötés szándékának bejelentése, egyházközségi hozzájárulás rendezése, temetés) intézésére a plébániai iroda nyitva tartása alatt van lehetőség.
A plébánia bejárata a templom jobb oldalán található.
Az oldallagosan ellátott egyházközségek hivatalos ügyeinek intézésére is a Győr-Ménfői Római Katolikus Plébánián van lehetőség.

hétfő08:00-10:00
keddzárva
szerdazárva
csütörtök08:00-10:00
16:00-17:00
péntekzárva

Oldallagosan ellátott egyházközségek

Győrszemere-Nagyszentpál (Szent Pál megtérése-kápolna)
Koroncó (Szent Anna-templom)
Sokorópátka (Magyarok Nagyasszonya-templom)
Tényő (Sarlós Boldogasszony-templom)

Összesített általános miserend

Ménfő
Nagyboldogasszony-templom

csütörtök 18:00
szombat 18:00
vasárnap 08:30

Szentségimádás csütörtökönként 17:00-tól

Nagyszentpál
Szent Pál megtérése-kápolna

szombat 16:30

Koroncó
Szent Anna-templom

szombat 15:00

Sokorópátka
Magyarok Nagyasszonya-templom

vasárnap 11:15

Tényő
Sarlós Boldogasszony-templom

vasárnap 10:00

Hitoktatás

Az iskolai hit- és erkölcstan órákkal, a szentségi felkészítő foglalkozásokkal (elsőáldozás, bérmálás), óvodai hitoktatással kapcsolatos kérdésekkel forduljanak főállású hitoktatóinkhoz.

Gombás András hitoktató
e-mail: gombasa@nagyboldogasszony.hu
hitoktatási terület:
-Győr-Ménfői Római Katolikus Plébánia (Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola, Ménfőcsanaki Óvoda)
-Koroncói Római Katolikus Plébánia (Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Koroncói Tulipános Óvoda)

Sári Lászlóné hitoktató
hitoktatási terület:
-Sokorópátkai Római Katolikus Plébánia (Sokorópátkai Általános Iskola, Sokorópátkai Óvoda)
-Tényői Római Katolikus Plébánia (Tényői Ady Endre Általános Iskola, Tényői Szent Erzsébet Óvoda)