Védőszentünk

a62a4aafe2b09e6571b8afb0b4e9108b

Nagyboldogasszony

ünnepe: Augusztus 15.

Az Egyház szent hagyománya szerint a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja, Mária testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe. A Szűz Máriát tisztelő ünnepeink közül a legbensőbb és legmagasztosabb a Nagyboldogasszony ünnepe, amikor Mária megdicsőülését ünnepeljük, – meghajolva előtte, mert ő az az asszony, aki “áldott az asszonyok között”, aki testben és lélekben felvétetett a mennyei dicsőségbe.

Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk.
Ó nézz, ó nézz le ránk.
Hittel sok gyermeked tőled vár szép jelet.
Tőled, tőled ó jó anyánk.
Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk.