Történet

80 esztendővel ezelőtt merült föl először a templomunk építésének gondolata Ménfőn. A „ménfői csoda”, a Nagyboldogasszony templom 1924-ben azonban nem épült meg, a pénz elértéktelenedése miatt magtárat kényszerültek építeni templom helyett a ménfőiek, ez azonban 55 évvel ezelőtt már nem létezett.

1948 május 3-án, történt az első kapavágás. Lapátos körmenet vezette be, élén az elszántságot hirdető tábla, amit az idősek még sokszor idézgetnek: „Templomot akarunk!”

27 nappal később, 1948 május 30-án volt a templom alapkőletétele.

 Valaki felajánlott egy rossz istállót. Ki lehetett ez?
24 000 tégla és a faváz ebből az istállóból került ki.
1948 karácsonyán már az új templomban tartották az éjféli misét. Az eredeti oltárképet Erdődi Éva néni festette meg.

1949 augusztus 21-én szentelték fel az új oltárt és a freskót és a harangot. Ez később került ide. Ezt követi a folyamatos szépítgetések időszaka. 1949 őszére már a külső vakolást is megkapja a templom. Így ír erről az imént említett cikk:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A ménfői templom 2014-ben

 

A SZÍV újság 1949 szeptember 10-én megjelent cikke így ír erről: 
Az 1986-1987-es évek a templom életében további kiemelkedő esztendők. Ekkor történt a templom külső renoválása és belső festése, valamint a liturgikus tér átrendezése.  Szabó Béla esperes úr plébánossága idején.

1987-1994-ig, a plébános úr halála után Kántor Antal plébános úr idején továbbfolytatódik a templom ékesítése. Ekkor korszerűsítik először a világítást, kicserélik a vezetékeket a falban, elkészül a padfűtés, fölkerülnek a szobrok a falra. A 6 szobor közül kiemelkedően szép az a Szent Ferenc szobor, amelyet Gobbi Hildától kapott ajándékba Galgóczi Erzsébet és a Galgóczi család ajándékozta a Nagyboldogasszony templomnak. Ugyancsak értékes Szent József szobra, a XX. század elejéről. Festett fa. A többi szobrok: Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit alakjait ábrázolják. Erre az időre tehető a Mária szobor templomunkba kerülése is, ez a szobor egy Lengyelországba tett zarándoklatot idéz föl a ménfői hívek előtt.

1998-ban 50. születésnapját ünnepli a Nagyboldogasszony templom. Ekkor kerül sor a torony renoválására, a szentély új burkolására, és a lelki épülésére az Egyházközségnek. Megsokszorozódik a szentáldozók száma, rádiós szentmisék és az 50 éves jubileumi szentmise.

Hegyi György levele az 50 éves jubileumra:

˝A Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán szereztem diplomát 1946-ban.
Első munkahelyem a Győri Városi Tanács Építési Osztálya volt. Itt jutott tudomásomra, hogy a ménfői Plébánia pályázatot hirdet a templom tervezésére. Az Egyházmegye és a közösség tetszését az én tervem nyerte el.
Most sem, de a háború utáni években sem volt könnyű templomot építeni. Az ország városaiban még látszottak a háború nyomai, de a ménfői hívek erős akarattal láttak neki a templom építéséhez.
Emlékezetem szerint a szükséges anyagiak nagyrészét a falu lakói biztosították. Gazdagok és szegények –ki-ki tehetsége szerint – adakozott a közös ügyért. De nem csak pénzzel, hanem fizikai munkával is segítettek a hívek az építkezés ideje alatt. A munkából nemcsak a katolikusok,, hanem más vallásúak is kivették részüket.
Nagy dolog volt ez a kommunista rendszerben, amikor a vallásos emberekre hamar rányomták a „klerikális” jelzőt. Ez sok esetben meghurcolást, vagy esetleg a munkahely elvesztését is jelentette.
A templom építésekor a műszaki ellenőri feladatokat is én láttam el. Jó kapcsolat alakult ki az akkori plébános úrral, valamint Józsa egyházügyi képviselővel, Szabó Béla építési vállalkozóval, valamint Borsa Antallal, aki ez egyházi jellegű belső kialakítást és díszítést végezte.
A templom 1947-48-ban épült, 1949-ben szentelte fel Papp Kálmán Püspök Úr. A szentmisét követően a ménfőiek majálist rendeztek a Bezerédj kastély parkjában.

 Örülök, hogy ötven év elteltével ilyen szép ünnepség keretében emlékeznek meg a templom építéséről.”

 Győr, 1998. április 24.

                                                            Hegyi György

                                                           9024 Győr, Lahner Gy.út 7.