Plébániai Tanácsadó Testület

 

A Plébániai Tanácsadó Testület jelenlegi formájában 2015. óta működik. Feladata, hogy összefogja a plébánia pasztorális és gazdasági részfeladatait. Jellegénél fogva a testület tanácsadó testület, tehát a plébános munkáját segíti, támogatja. A plébánia képviseletére kizárólag a plébános jogosult.A testület üléseit az elmúlt években mindig az aktuális feladatokhoz mérten, évente 4-5 alkalommal tartotta. 2018-tól havonta tartunk ülést, általában a hónap első péntekjén.

Tagok

 • Sándor Gábor plébános és elnök
 • Sütheő László alelnök
 • Somogyi Balázs pénztáros
 • Lukács Csaba jegyző
 • Szalainé Csapó Rita számvevő
 • Szűcs Kálmán számvevő
 • Kulcsár László templomatya
 • Gombásné Böröcki Ilona
 • Reizer Imre
 • Horváth Péter
 • Rácz Miklós
 • Földvári Péter
 • Sulyok Attila
 • Török Zoltán
 • Kulcsár József

Tiszteletbeli tagok

 • Nagy György
 • Horváth Miklós