Szent György nap

Szent György nap

Hírharang beszámolója:

Április 27-én egy nagyon régi, 14 éve elkezdődött hagyományt folytattunk, ismét megrendeztük a Szent György napi ünnepséget a Közösségi Ház udvarán. Több mint ötvenen gyűltünk össze. Gábor atya felkérésére korábbi plébánosunk, István atya tartotta a szentmisét. Szentbeszédében a napiaktualitásokon túl felidézte bennünk a korabeli közös rendezvények, táborok hangulatát is, kapcsolódva Brenner János boldoggá avatásához. A szentmise után a faszénen sült húsok és kolbászok csillapították az étvágyunkat, és jó borok mellett beszélgethettünk egészen estig. A nap egyik fénypontja a kürtőskalács sütés volt, amit nem csak a gyermekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Köszönjük a sok-sok felajánlást: anyagiakat, szorgos kezeket, időt, jókedvet egyaránt! Sokak óhaját írhatjuk ide: Folytassuk ezeket a hagyományokat! Érdemes!

Győri Egyházmegye beszámolója:

Április 27-én, pénteken este a győr-ménfőcsanaki Nagyboldogasszony Plébánia közösségi házának udvarán Szent György tiszteletére gyűltek össze a hívek. A szabadtéri szentmisét Sándor Gábor plébános felkérésére Bognár István püspöki irodaigazgató mutatta be, aki örömmel látogatott el plébánosi szolgálatának első, ménfői állomáshelyére. A Szent György-napi ünnepséget közel tizenöt éve megszervezik a helyi egyházközségben, Balázs Tamás atya kezdeményezésére. Az idei esemény alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők lélekben felkészüljenek Brenner János boldoggá avatására.

Három vértanú ünnepével kezdődött ez a hét: hétfőn Szent Adalbert püspökre, kedden György lovagra, szerdán pedig Márk evangélistára emlékeztünk – kezdte szentbeszédét Bognár István atya. Ez a három vértanú arra indít bennünket, hogy alaposabban megvizsgáljuk: mit jelent a keresztény vértanúság? A kérdés többek között azért is aktuális, mert május 1-jén Szombathelyen boldoggá avatják Brenner János rábakethelyi káplánt, aki mindössze két és fél évig végezhetett lelkipásztori szolgálatot. De ebben a rövid időben minden tőle telhetőt megtett a rábízottakért. Minden nehézség ellenére az igazi keresztény optimizmust sugározta. Vezeték- és keresztneve egyaránt utal személyiségére, hivatására. A német „Brenner” kifejezés égőt, lángolót jelent. Valóban ilyen egyéniség volt ő: be tudta fogadni szívébe a Szentlélek tüzét, és ezt a tüzes lelkületet, ezt a lángoló szívet továbbadta másoknak is. A János keresztnév jelentése: „Jahve megkegyelmezett”. Brenner János az Isten különleges kegyelme, ajándéka. László bátyjával együtt ciszterci szerzetesnek készült, a zirci közösségben kezdték meg a noviciátust. Beöltözésekor az Anasztáz nevet kapta, amely a feltámadásra utal. Brenner János rövid földi életével a feltámadás, az örök élet hírnöke. Mi az, ami közös Adalbertben, Györgyben, Márkban és Brenner Jánosban? Az életadó tanúságtétel. Veres András püspök atya egy Brenner Jánosról szóló interjúban arra hív bennünket, hogy a vértanú lelkipásztor példáját követve ne önfeladó, hanem önfeláldozó keresztények legyünk. Jézus jó pásztorról szóló szavai Brenner Jánosra is vonatkoznak: „A jó pásztor életét adja juhaiért” (Jn 10,11).

Bognár István atya a jelenlévők számára felidézte azt a 2007 júliusában tartott hittantábort, amelynek keretében a ménfői fiatalokkal és kísérőikkel végigjárták Brenner János vértanúságának színhelyét, a Rábakethelytől Zsidáig vezető utat. Brenner Jánost harminckét késszúrással ölték meg éjnek idején, 1957. december 14-éről 15-ére virradóra. Az állami egyházügyi megbízott megpróbálta rábírni püspökét, hogy helyezze másik plébániára. János atya azonban nem akarta elhagyni a Rábakethelyhez tartozó közösséget, annak ellenére, hogy többször megpróbáltak az életére törni a kommunista diktatúra emberei. „Nem félek, szívesen maradok” – mondta Brenner János a szombathelyi főpásztornak. Valóban nem ő félt, hanem az államhatalom képviselői, akik a gyilkosságot követően még Brenner János nevét is el akarták feledtetni. De a rábakethelyi káplán legyőzetve is győz: mert mögötte ott van Krisztus, aki halálával teremti újjá az életet.

A vértanúkat összeköti az állandó harc a gonosszal, a Sátánnal. Nem véletlen, hogy Györgyöt mindig sárkánnyal ábrázolják. A sárkány a gonoszt, az ördögöt szimbolizálja. Brenner János üzenete számunkra: soha ne engedjük, hogy legyőzzön bennünket a rossz, inkább mi győzzük le a rosszat a jóval (vö. Róm 12,21)! Higgyünk a szeretet végső győzelmében! Válasszuk mindig a nehezebb utat, mert az a krisztusi út! – miként Apor Vilmos püspököt biztatta édesanyja. Higgyünk abban, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha másokat boldoggá teszünk! – erre tanít mindnyájunkat Boldog Batthyány-Strattmann László. 

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa szentbeszédét Székely János szombathelyi megyéspüspök szavaival zárta: „Brenner János mosolya, ragyogó élete azt hirdeti, hogy aki az Élet Forrásainak közelében él, az boldog. Boldog, aki tud szeretni, akinek tele van a szíve Istennel! Boldog, aki tudja lángolva élni az életét, aki mer nagy szívvel élni!”

Szöveg és fotó: Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Hittantábor jelentkezés

Hittantábor 2018.

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A ménfői Nagyboldogasszony Plébánia az idei évben is megrendezi napköziotthonos hittantáborát, 2018. július 9. (hétfő)- július 13. (péntek) között, reggel 8 órától délután 4 óráig a ménfői Közösségi Házban (MénKöHáz, Fekete István út 8). A gyerekeket igény szerint reggel 7 órától fogadjuk.

A tábor mottója: „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (Zsolt  118,22)

A ménfői Nagyboldogasszony templom 70.születésnapját ünnepli ebben az esztendőben. Varga József plébános a kicsinek bizonyult Bezerédj kápolna mellé álmodta meg azt a templomot, melyben a mai napig összejövünk szentmisére, betérhetünk egy-egy imára. E jubileumi évet szeretnénk emlékezetessé tenni; táborunk fő témája a templom építésének előkészületei, a munkálatok, a templom felszentelése…
A tábor ideje alatt kiscsoportokba leszünk osztva, mely lehetőséget ad arra, hogy mindenkivel személyes kapcsolatban legyünk. Minden csoportnak lesz vezetője, tapasztalt hitoktatók és fiatalok; akik évről évre fontos munkatársai a táboroknak. Hozzájuk bizalommal fordulhatunk! A tábori napokat csoportos vetélkedők, szerepjátékok, közös éneklés és imádkozás, kézműveskedés, szentmise, sportos feladatok sora teszi mozgalmassá.
A tábor költsége:

  • Egy gyermek esetén: 15.000 Ft/fő/hét
  • Két vagy több gyermek esetén egy családból: 13.000 Ft/fő/hét

A befizetett összeg tartalmazza az étkezés költségeit (teljes ellátás: napi háromszori étkezéssel – reggeli, ebéd, uzsonna), továbbá az utazási költségeket, belépőket.
Jelentkezni lehet a hitoktatóknál és a plébánián a mellékelt jelentkezési lappal. Tekintettel arra, hogy a tábor létszáma korlátozott, a jelentkezési lapokat a tábor költségével együtt kérjük mielőbb leadni, de legkésőbb május 31-ig. Szeretettel hívjuk plébániánk hittanosait, és azokat is, akik szívesen kapcsolódnának közösségünkhöz!
Táborunkkal kapcsolatos segítségüket és bizalmukat előre is köszönjük.

Szentmártoni-Borsó Bence hitoktató                Takács Emőke hitoktató             Sándor Gábor plébános

06-70/548-9421                                             06-20/554-1449                      06-30/253-2634

Jelentkezési lap letöltéséhez kattintson ide. Letöltés>>

 

Ministránspróba

Ministránspróba

A februári ministránspróbák ismét jó hangulatban teltek. Most a szentmisén előkerülő cselekedetekkel foglalkoztunk. Azt bizonyára mindenki tudja, hogy a térdelés az alázatot fejezi ki. Na de mi a helyzet a többivel? A térdhajtás a tiszteletadás jele, így üdvözöljük a tabernákulumban lakó Jézust. Meghajláskor az oltárt köszöntjük, ami a templom egyik legfontosabb része. Amikor ülünk kifejezzük azt, hogy nem sietünk sehová, van időnk Jézusra és nyugodtan akarjuk hallgatni őt. Egy beszélgetés befejezésekor felállunk és jelezzük ezzel azt, hogy készek vagyunk útra kelni, teljesíteni a ránk bízott feladatot. Amikor a templomban állunk nem csak azt jelezzük, hogy figyelünk Istenre, hanem azt is, hogy készek vagyunk teljesíteni akaratát.
Az egyik próbát a hittanteremben tartottuk és a keresztút egy-egy állomását egy képként próbáltuk bemutatni. Egészen különleges megoldások születtek.

A képek megtekinthetőek a galériában. Tovább>>

Farsang

Farsang

Január 27-én szombaton farsangi játszóházba hívtuk a gyerekeket. Nagy örömünkre többen magukra öltöttek egy jelmezt is, így találkozhattunk a bűvésszel, a bohóccal, a katicával, tündérlánnyal, sőt volt aki plébánosnak öltözött. Na és mi a helyzet a tombolával? Ez sem maradhat ki egy igazi farsangi mulatságból, azonban most nem pénzért, hanem egy-egy ima elmondásával lehetett tombolajegyet váltani. Biztosan állíthatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát és örömmel adhatott hálát ezért a délutánért az ezt követő gitáros szentmisén. Hálás köszönet a szervezők fáradozásaiért!

Krisztus Király ünnepe

Krisztus Király ünnepe

November 26-án vasárnap, az egyházi év utolsó napján került sor az új ministránsok beöltözésére, illetve ministránsaink fogadalomújítására. Kis keresztet kapott: Kiss Boglárka, Horváth Luca, Tóth Brigitta. Először ölthette magára a ministránsruhát Jámbor Tímea, Kovács Fruzsina és Kóródi Virág.

Gábor atya prédikációjában kifejtette, hogy mindig vannak olyan tárgyak, emberek, amelyeket az emberek többsége értékel. Ezek azonban az idő teltével elértéktelenedhetnek. Azonban Krisztus örökké Király marad, hiszen az általa hirdetett ige örök érvényű.

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

 

Október 7-én az Apor iskola diákjaival közösen indultunk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. A reggeli ima keretében Sillye Jenőt, katolikus zeneszerzőt hallhattuk énekelni. A nap témája az imádság volt. A főelőadást Nagy Bálint jezsuita atya tartotta. Prédikációjában felhívta figyelmünket arra, hogy az ima közben arra figyeljünk, akivel beszélgetünk. Ne hagyjuk, hogy hétköznapi gondjaink egy hangos koncerthez hasonlóan elnyomják beszélgetőtársunk, Isten szavát. A nap további részében mindenki a korcsoportjának megfelelő foglalkozáson vehetett részt. Végül a napot a szentmise zárta, melyet Varga László atya, a Kaposvári Egyházmegye püspöke celebrált.

Gitáros találkozó 2017

Gitáros találkozó 2017

Idén harmadik alkalommal vettünk részt a XIII. Nyugat-Győr Egyházmegyei Gitáros Csoportok és Gitárosok Találkozóján 2017. szeptember 09-én. Összesen tíz csoport mutatkozott be, illetve énekelt négy éneket Fertőszentmiklóson a Szent Miklós templomban. Ez után egy kerekasztal beszélgetés következett, melynek témája a gitáros szentmise volt. A napot a szentmise zárta, melyet Dr. Fábry Kornél Atya , a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkára mutatott be.
Köszönet a Ménfői Ifjúsági Kórus tagjainak részvételéért, illetve a három év gitáros szentmiséinek zenei szolgálatáért. Nagy örömmel tölt el, hogy 2014 óta sikerült zenekarrá formálódni. Remélem, hogy továbbra is gyarapodni fog kis csapatunk. Várjuk az énekelni és zenélni vágyókat életkortól függetlenül!

Ministránstábor 2017

Ministránstábor 2017

Plébániánk ministránsai július végén három napot töltöttek el Borgátán. A téma a teremtésvédelem volt. Első nap elfoglaltuk a szállást, majd környezetvédelmi előadást, kincskeresőt tartottunk a csoportok megalakulása után. Estére elkészültek a sátrak is, azonban alvás helyett éjszakai vetélkedőre indultunk és felderítettük Borgáta utcáit.20248073_696356063907090_3577689504890392007_o

Másnap délelőtt helyben játszottunk, majd délután megrohamoztuk a termálfürdőt. Este az esti ima keretében készítettünk egy láncot közösségünk szimbólumaként. Az utolsó napot Celldömölkön töltöttük, ellátogattunk a Vulkán Parkba. Köszönjük a támogatást a Plébániának, a ménfői testvéreknek, a Plébániai Tanácsadó Testületnek, a CBA-nak és a Széles Húsüzletnek.

Hittantábor 2017

Hittantábor 2017

 

Plébániánk 2017-ben XVII. alkalommal szervezte meg napközi otthonos hittantáborát július első hetében. Idén Szent László életével ismerkedtünk meg, ezzel kapcsolódva az egyházi évhez.

Július 3-án több mint ötven gyermek kacagása töltötte be a MánKöHázat. Először a „pókháló” segítségével megismertük egymást, majd megalakult a négy csapat, hogy a hét folyamán összemérhessék erejüket. Plébánosunk beavatott minket a pajzstervezés rejtelmeibe, délután pedig a kézműveskedés rajongói tehették magukat próbára. Másnap mindenki magára öltötte a tábori pólót, majd elutaztunk Bakonybélre. Befogtuk a templomban „elszabadult” állatokat, majd a Monostor arborétumában sétáltunk. Végül megmutattuk, hogy olyan hangosan tudunk énekelni, hogy még a hegy másik oldalán is hallani. A harmadik napon városnéző kisvonatra ültünk, ami bevitt minket Győr belvárosába. A Szent László Látogatóközpontban megtekintettük az ereklyét, majd annak domborított mását készítettük el a Kincsesműhelyben egy arany színű lapra. Délután csapatokra bontódtunk és a belváros kincseit derítettük fel. Bognár István atya, egykori ménfői plébános bemutatta nekünk a Magyar Ispita templomot, Emerica nővér pedig a Szent Anna templomot. Csütörtökön Ménfőről átgyalogoltunk Gyirmótra, a Szent László templomhoz. Wolf Pál Péter atya zarándokokként harangszóval fogadott minket. Majd környezetvédelmi előadásokat hallhattunk a gyirmóti tájvédelmi területen. A gyerekeknek számos bogarat sikerült megfogni, hogy azt közelről is megfigyelhessék. Végül az utolsó napon kőlevest főztünk, délután pedig szabadtéri szentmisével zártuk a hetet, melyet plébánosunk, Sándor Gábor atya mutatott be. A zenei szolgálatot a Ménfői Ifjúsági Kórus végezte, és segített kifejezni örömünket, hálánkat.

Ministránstábor 2016

Ministránstábor 2016

Nagyigmánd úti céllal indultak táborozni a Ménfői Nagyboldogasszony Plébánia ministránsai július második hetében. A tartalmas három napot Komáromban, illetve Komárnoban indították városnézéssel, kisvasúttal. Lépes Lóránt atya kalauzolta őket külföldi tartózkodásuk alatt, és bemutatta a Szent András, Szent Rozália templomokat, illetve a Szent Anna kápolnát. Meglepetésként a gyerekek bekukkanthattak a Mária Rádió stúdiójába is. Visszatérve kis hazánkba a Monostori Erődöt látogatták meg, így megelevenedett előttük a történelem egy kis darabkája.

Második napjukat úgy töltötték,  mint Isten vándorló népe Szent Jakab útján. Illés Csaba vezetésével megismerkedtek Nagyigmánddal, Jutka néni pedig a Szent Mihály templomról mesélt a gyerekeknek. A délután vicces feladatok megoldásával telt, éjszaka pedig a bátorságukat tesztelték egy éjszakai sétával.

Hazafelé indulva a rossz idő ellenére is kitérőt tettek a Komáromi gyógyfürdőbe, így testileg, és lelkileg is egészségesen tértek haza.

Gombás Mónika