Krisztus Király ünnepe

Krisztus Király ünnepe

2018. November 25-én, Krisztus Király ünnepén ministránsaink megújították fogadalmukat. Először ölthette magára a ruhát Tóth Brigitta, Söveg Lia, Józsa Júlia és Kiss Boglárka. Szabó Luca pedig megkapta a ministránsjelöltek kiskeresztjét.

Gitáros találkozó Ménfőn

Gitáros találkozó Ménfőn

 

2018. szeptember 8-án plébániánk adott helyszínt a  XIV. Nyugat-Győr Egyházmegyei Gitáros Csoportok és Gitárosok Találkozójának. E rendezvény célja az, hogy a gitáros zenei szolgálatot teljesítő zenekarok egymástól ötletet és erőt meríthessenek. A kerekasztal beszélgetés pedig lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők kérdéseket tegyenek fel a problémás témákkal kapcsolatban.

A megnyitó 12:30 órakor kezdődött, majd összesen hét csoport adott elő négy-négy éneket. Erre a napra zenekar érkezett Sopronból, Csepelről, Győrből, Hegyeshalomról, Fertőszéplakról, de nem szabad megfeledkeznünk plébániánk zenekaráról sem, a Ménfői Ifjúsági Kórusról, akik megalapulásuk óta minden évben részt vesznek a gitáros találkozón. A kerekasztal beszélgetésen részt vett  Bodó Zoltán mosonmagyaróvári plébános, Pipó József, Horváth Imre, és Paksa Balázs. A záró szentmisét Dr. Veres András püspökatya mutatta be.

Ministránstábor 2018.

Ministránstábor 2018.

,, Uram, add, hogy amikor legközelebb találkozok a macskával,
rá tudjak mosolyogni”

– így fohászkodik az egér

 

Ministránsaink 2018. augusztus 16. és 18. között három napot töltöttek el a Balaton nyugati szegletén lévő Keszthelyen. A szállás elfoglalása után első utunk a strandra vezetett. Másnap korán útnak indultunk, hiszen a szentmise reggel nyolc órakor kezdődött a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templomban.

Miután megismertük e templom történetét megtekintettük a Népviseletes Babamúzeumot, a Festetics-kastélyt, a Hintókiállítást, a Vadászati Kiállítást, végül a Történelmi Modellvasút Kiállítást. A tábor harrmadik napján a Balaton vízén sétahajózhattunk. Az esti imáinkat a vízparton tartottuk. Hálát adtunk a nap örömeiért, illetve megkerestük azokban a dolgokban is a jót, ami esetleg nem kedvünk szerint alakult. Egyik este egy csónakos bácsit láttunk a vízben. Énekünk annyira felnyitotta az ő szemét Isten jelenlétére, hogy inkább nem evezett tovább, hanem egy hozzánk közeli padra leült, és hallgatott minket. Már sötét volt, így csak az imát befejezve észleltük jelenlétét, amikor ámulattal megszólított minket.

 

E három nap kiváló volt arra, hogy lássuk mennyi minden van, aminek örülhetünk. Ezt az örömet nem tartottuk meg magunknak, hiszen az út során a körülöttünk lévők arcát többször is sikerült mosolyra csalni.

A képek elérhetőek a galériában!

Hittantábor 2018.

Hittantábor 2018.

,,A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.”
(Zsoltár 118,22)

 

2018-ban a hittantábor Július 9-től 13-ig került megrendezésre. A ménfői templom alapkövét 70 évvel ezelőtt, 1948. május 3-án tették le. A tábor jelmondata már sejteti, hogy e héten a ménfői templom törtével ismerkedtek meg a résztvevők.

A tábor képei megtekinthetőek a galériában!

Hétfőn közel hatvan gyermek érkezett a MénKöHázba. A hét első feladata az volt, hogy a tábor résztvevői megkeressék a regisztrál-lak asztalát, ahol leadhatták a skatulyákat. Na de mire kellettek ezek? Nagy munka várt megalakult építkezési vállalkozásokra, hiszen a gyűjtött „téglákból” öt nap alatt templomot kellett építeni. Annak érdekében, hogy a terveket még aznap elkészíthessék a csoportok segítségül hívtuk a Zalka házaspárt, akik gyermekként jelen voltak hetven évvel ezelőtt a ménfői templom építésekor. Délután pedig közös éneklésre és kézműveskedésre került sor.

Másnap reggel, miután mindenki magára öltötte a tábori pólót szaporán szedtük lábainkat, hogy nehogy lekéssük a „vasúton futó piroskát”. Pápára érkezve első dolga az volt a Bábel bt.-nek, a Felfalaz-lak kft.-nek, a Tutitemplom kft.-nek és a Pap-lak kft.-nek, hogy összegyűjtsék a templomok építéséhez a legfontosabb aláírásokat. Délután visszautaztunk az időben és megtekintettük az Esterházy-kastélyt, ahol maga a gróf házaspár fogadott bennünket. Végül mielőtt haza indultunk volna a Szent István templomba látogattunk.
A harmadik napon esős reggelre ébredtünk. Azonban ez nem akadályozta meg a kivitelező csapatokat a templomépítésben. Miután megvásárolták a szükséges alapanyagokat, megkezdődtek a munkálatok. Szinte már mind a négy templom fala felépült. Sőt, volt ahol már a padok is elkészültek. Józsa Tamás Ménfőcsanakról tartott nekünk bemutatót, majd megkezdtük a vetélkedőket.

Csütörtökön reggel megérkezett a városnéző vonat, ami egészen Győr belvárosáig vitt minket. Kaposi Gábor plébános Révfaluban, a Szentháromság templomban szentmisét mutatott be.  Prédikációjában kifejtette, hogy mindenkiben két farkas lakozik. Egy jó és egy rossz. Az, hogy ki melyiket eteti, az csak a saját döntésétől függ. Megtekintettük a győri Nagyboldogasszony bazilikát, valamint felmentünk a Püspökvár tetejére. De ezen a napon nem ez volt az egyetlen hely, ahonnan megnézhettük felülről a város látképét, hiszen a városháza tornyáról is letekintettünk.

A tábor utolsó napját Ménfőn töltöttük. Mind a négy templom festése elkészült, a helyükre kerültek stációk, az orgona, a főoltár és az oltárkép. Ebéd után számháborút játszottunk, ami hittanosaink kedvence. Rövid énekpróba után Dr. Balázs Tamás atya, egykori ménfői plébános segített kifejezni hálánkat e csodás hétért a szabadtéri gitáros szentmisén. Utána ezüstmisés áldásban részesített minket.

 

Szent György nap

Szent György nap

Hírharang beszámolója:

Április 27-én egy nagyon régi, 14 éve elkezdődött hagyományt folytattunk, ismét megrendeztük a Szent György napi ünnepséget a Közösségi Ház udvarán. Több mint ötvenen gyűltünk össze. Gábor atya felkérésére korábbi plébánosunk, István atya tartotta a szentmisét. Szentbeszédében a napiaktualitásokon túl felidézte bennünk a korabeli közös rendezvények, táborok hangulatát is, kapcsolódva Brenner János boldoggá avatásához. A szentmise után a faszénen sült húsok és kolbászok csillapították az étvágyunkat, és jó borok mellett beszélgethettünk egészen estig. A nap egyik fénypontja a kürtőskalács sütés volt, amit nem csak a gyermekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Köszönjük a sok-sok felajánlást: anyagiakat, szorgos kezeket, időt, jókedvet egyaránt! Sokak óhaját írhatjuk ide: Folytassuk ezeket a hagyományokat! Érdemes!

Győri Egyházmegye beszámolója:

Április 27-én, pénteken este a győr-ménfőcsanaki Nagyboldogasszony Plébánia közösségi házának udvarán Szent György tiszteletére gyűltek össze a hívek. A szabadtéri szentmisét Sándor Gábor plébános felkérésére Bognár István püspöki irodaigazgató mutatta be, aki örömmel látogatott el plébánosi szolgálatának első, ménfői állomáshelyére. A Szent György-napi ünnepséget közel tizenöt éve megszervezik a helyi egyházközségben, Balázs Tamás atya kezdeményezésére. Az idei esemény alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők lélekben felkészüljenek Brenner János boldoggá avatására.

Három vértanú ünnepével kezdődött ez a hét: hétfőn Szent Adalbert püspökre, kedden György lovagra, szerdán pedig Márk evangélistára emlékeztünk – kezdte szentbeszédét Bognár István atya. Ez a három vértanú arra indít bennünket, hogy alaposabban megvizsgáljuk: mit jelent a keresztény vértanúság? A kérdés többek között azért is aktuális, mert május 1-jén Szombathelyen boldoggá avatják Brenner János rábakethelyi káplánt, aki mindössze két és fél évig végezhetett lelkipásztori szolgálatot. De ebben a rövid időben minden tőle telhetőt megtett a rábízottakért. Minden nehézség ellenére az igazi keresztény optimizmust sugározta. Vezeték- és keresztneve egyaránt utal személyiségére, hivatására. A német „Brenner” kifejezés égőt, lángolót jelent. Valóban ilyen egyéniség volt ő: be tudta fogadni szívébe a Szentlélek tüzét, és ezt a tüzes lelkületet, ezt a lángoló szívet továbbadta másoknak is. A János keresztnév jelentése: „Jahve megkegyelmezett”. Brenner János az Isten különleges kegyelme, ajándéka. László bátyjával együtt ciszterci szerzetesnek készült, a zirci közösségben kezdték meg a noviciátust. Beöltözésekor az Anasztáz nevet kapta, amely a feltámadásra utal. Brenner János rövid földi életével a feltámadás, az örök élet hírnöke. Mi az, ami közös Adalbertben, Györgyben, Márkban és Brenner Jánosban? Az életadó tanúságtétel. Veres András püspök atya egy Brenner Jánosról szóló interjúban arra hív bennünket, hogy a vértanú lelkipásztor példáját követve ne önfeladó, hanem önfeláldozó keresztények legyünk. Jézus jó pásztorról szóló szavai Brenner Jánosra is vonatkoznak: „A jó pásztor életét adja juhaiért” (Jn 10,11).

Bognár István atya a jelenlévők számára felidézte azt a 2007 júliusában tartott hittantábort, amelynek keretében a ménfői fiatalokkal és kísérőikkel végigjárták Brenner János vértanúságának színhelyét, a Rábakethelytől Zsidáig vezető utat. Brenner Jánost harminckét késszúrással ölték meg éjnek idején, 1957. december 14-éről 15-ére virradóra. Az állami egyházügyi megbízott megpróbálta rábírni püspökét, hogy helyezze másik plébániára. János atya azonban nem akarta elhagyni a Rábakethelyhez tartozó közösséget, annak ellenére, hogy többször megpróbáltak az életére törni a kommunista diktatúra emberei. „Nem félek, szívesen maradok” – mondta Brenner János a szombathelyi főpásztornak. Valóban nem ő félt, hanem az államhatalom képviselői, akik a gyilkosságot követően még Brenner János nevét is el akarták feledtetni. De a rábakethelyi káplán legyőzetve is győz: mert mögötte ott van Krisztus, aki halálával teremti újjá az életet.

A vértanúkat összeköti az állandó harc a gonosszal, a Sátánnal. Nem véletlen, hogy Györgyöt mindig sárkánnyal ábrázolják. A sárkány a gonoszt, az ördögöt szimbolizálja. Brenner János üzenete számunkra: soha ne engedjük, hogy legyőzzön bennünket a rossz, inkább mi győzzük le a rosszat a jóval (vö. Róm 12,21)! Higgyünk a szeretet végső győzelmében! Válasszuk mindig a nehezebb utat, mert az a krisztusi út! – miként Apor Vilmos püspököt biztatta édesanyja. Higgyünk abban, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha másokat boldoggá teszünk! – erre tanít mindnyájunkat Boldog Batthyány-Strattmann László. 

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa szentbeszédét Székely János szombathelyi megyéspüspök szavaival zárta: „Brenner János mosolya, ragyogó élete azt hirdeti, hogy aki az Élet Forrásainak közelében él, az boldog. Boldog, aki tud szeretni, akinek tele van a szíve Istennel! Boldog, aki tudja lángolva élni az életét, aki mer nagy szívvel élni!”

Szöveg és fotó: Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Ministránspróba

Ministránspróba

A februári ministránspróbák ismét jó hangulatban teltek. Most a szentmisén előkerülő cselekedetekkel foglalkoztunk. Azt bizonyára mindenki tudja, hogy a térdelés az alázatot fejezi ki. Na de mi a helyzet a többivel? A térdhajtás a tiszteletadás jele, így üdvözöljük a tabernákulumban lakó Jézust. Meghajláskor az oltárt köszöntjük, ami a templom egyik legfontosabb része. Amikor ülünk kifejezzük azt, hogy nem sietünk sehová, van időnk Jézusra és nyugodtan akarjuk hallgatni őt. Egy beszélgetés befejezésekor felállunk és jelezzük ezzel azt, hogy készek vagyunk útra kelni, teljesíteni a ránk bízott feladatot. Amikor a templomban állunk nem csak azt jelezzük, hogy figyelünk Istenre, hanem azt is, hogy készek vagyunk teljesíteni akaratát.
Az egyik próbát a hittanteremben tartottuk és a keresztút egy-egy állomását egy képként próbáltuk bemutatni. Egészen különleges megoldások születtek.

A képek megtekinthetőek a galériában. Tovább>>

Farsang

Farsang

Január 27-én szombaton farsangi játszóházba hívtuk a gyerekeket. Nagy örömünkre többen magukra öltöttek egy jelmezt is, így találkozhattunk a bűvésszel, a bohóccal, a katicával, tündérlánnyal, sőt volt aki plébánosnak öltözött. Na és mi a helyzet a tombolával? Ez sem maradhat ki egy igazi farsangi mulatságból, azonban most nem pénzért, hanem egy-egy ima elmondásával lehetett tombolajegyet váltani. Biztosan állíthatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát és örömmel adhatott hálát ezért a délutánért az ezt követő gitáros szentmisén. Hálás köszönet a szervezők fáradozásaiért!

Krisztus Király ünnepe

Krisztus Király ünnepe

November 26-án vasárnap, az egyházi év utolsó napján került sor az új ministránsok beöltözésére, illetve ministránsaink fogadalomújítására. Kis keresztet kapott: Kiss Boglárka, Horváth Luca, Tóth Brigitta. Először ölthette magára a ministránsruhát Jámbor Tímea, Kovács Fruzsina és Kóródi Virág.

Gábor atya prédikációjában kifejtette, hogy mindig vannak olyan tárgyak, emberek, amelyeket az emberek többsége értékel. Ezek azonban az idő teltével elértéktelenedhetnek. Azonban Krisztus örökké Király marad, hiszen az általa hirdetett ige örök érvényű.

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

 

Október 7-én az Apor iskola diákjaival közösen indultunk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. A reggeli ima keretében Sillye Jenőt, katolikus zeneszerzőt hallhattuk énekelni. A nap témája az imádság volt. A főelőadást Nagy Bálint jezsuita atya tartotta. Prédikációjában felhívta figyelmünket arra, hogy az ima közben arra figyeljünk, akivel beszélgetünk. Ne hagyjuk, hogy hétköznapi gondjaink egy hangos koncerthez hasonlóan elnyomják beszélgetőtársunk, Isten szavát. A nap további részében mindenki a korcsoportjának megfelelő foglalkozáson vehetett részt. Végül a napot a szentmise zárta, melyet Varga László atya, a Kaposvári Egyházmegye püspöke celebrált.

Gitáros találkozó 2017

Gitáros találkozó 2017

Idén harmadik alkalommal vettünk részt a XIII. Nyugat-Győr Egyházmegyei Gitáros Csoportok és Gitárosok Találkozóján 2017. szeptember 09-én. Összesen tíz csoport mutatkozott be, illetve énekelt négy éneket Fertőszentmiklóson a Szent Miklós templomban. Ez után egy kerekasztal beszélgetés következett, melynek témája a gitáros szentmise volt. A napot a szentmise zárta, melyet Dr. Fábry Kornél Atya , a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkára mutatott be.
Köszönet a Ménfői Ifjúsági Kórus tagjainak részvételéért, illetve a három év gitáros szentmiséinek zenei szolgálatáért. Nagy örömmel tölt el, hogy 2014 óta sikerült zenekarrá formálódni. Remélem, hogy továbbra is gyarapodni fog kis csapatunk. Várjuk az énekelni és zenélni vágyókat életkortól függetlenül!